Mi a teendő, ha a NAV online számla nyilvántartásában olyan bejövő számlánk szerepel, amiről a cég nem is tud?

NAV online számla rendszer

A NAV által működtetett online számla rendszerből a vállalkozás könyvelője (vagy más meghatalmazottja) le tudja kérdezni azoknak a számláknak az adatait, amit a vállalkozás, mint vevő részére állítottak ki más vállalkozások és beküldték a NAV rendszerébe (bejövő számla). Itt nem a tényleges számlát találja a vállalkozás, az eredetileg kiállított számlaképpel együtt, hanem csak a számla azon adatait, amelyet az eladó feltöltött a NAV rendszerébe.

Ismeretlen számla adatai a vállalkozás bejövő számlái között

Lekérdezéskor időnként meglepetés éri az embert, amikor a beérkező számlák között olyan is felbukkan, amelyre valahogy senki sem emlékszik, teljesen idegen a szállító, esetleg teljesen más városban vagy akár országban van, mint a mi vállalkozásunk. Azaz olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról szolgáltattak más adóalanyok a mi vállalkozásunkkal kapcsolatban adatot, melyek nem történtek meg.

Mi ilyenkor a teendő?

Megkérdeztük az adóhatóságot, hogy mi ilyenkor a teendő. „Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55. § (1) bekezdése értemében az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés)”, azaz amikor az áru adás-vétele vagy a szolgáltatásnyújtás történik. Sajnos azonban „ugyanezen törvényhely (2) bekezdése szerint az (1) bekezdéshez fűződő joghatás beáll abban az esetben is, ha teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik.”, azaz pusztán a számlakibocsátás is ÁFA fizetési kötelezettséget keletkeztet az eladónál.

Az eladó vagy a vevő köteles intézkedni?

„A joghatás [t.i. az ÁFA fizetési kötelezettség] a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személyre, szervezetre áll be, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a) a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy b) teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, és ezzel egyidejűleg a kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul gondoskodik, illetőleg – nevében, de más által kiállított számla esetében – az a) vagy b) pontban meghatározottak fennállásáról haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként szereplő személyt, szervezetet.”

Meggondolások a vevői oldalon

A vevő az ilyen számlát egyszerűen nem könyveli le és nem állítja be az ÁFA bevallásába. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy ha valaki kiállított egy átutalásos számlát a vállalkozásunkra, akkor az egy fennálló követelést is megtestesíthet. Az áru át nem vételét, azaz valaminek a meg nem történtét pedig nem lehet bizonyítani.

Ha az eladó a vevő megkeresésére mégsem sztornírozza a számlát meg lehet próbálni a közérdekű bejelentést a NAV felé. „Az adóalanyokat megilleti a közérdekű bejelentés benyújtásának joga, melynek során a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. fejezetében foglaltak szerint járhatnak el. Közérdekű bejelentés, panasz a NAV honlapjának alábbi webhelyén tehető:

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kozerdeku_bejelentes_panasz/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

Megosztás :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

További cikkek