Our latest news

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at eros ex feugiat tristique eget a dui. Vestibulum auctor vehicula lectus non rhon.

Home Category: Uncategorized

NAV online számla rendszer

A NAV által működtetett online számla rendszerből a vállalkozás könyvelője (vagy más meghatalmazottja) le tudja kérdezni azoknak a számláknak az adatait, amit a vállalkozás, mint vevő részére állítottak ki más vállalkozások és beküldték a NAV rendszerébe (bejövő számla). Itt nem a tényleges számlát találja a vállalkozás, az eredetileg kiállított számlaképpel együtt, hanem csak a számla azon adatait, amelyet az eladó feltöltött a NAV rendszerébe.

Ismeretlen számla adatai a vállalkozás bejövő számlái között

Lekérdezéskor időnként meglepetés éri az embert, amikor a beérkező számlák között olyan is felbukkan, amelyre valahogy senki sem emlékszik, teljesen idegen a szállító, esetleg teljesen más városban vagy akár országban van, mint a mi vállalkozásunk. Azaz olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról szolgáltattak más adóalanyok a mi vállalkozásunkkal kapcsolatban adatot, melyek nem történtek meg.

Mi ilyenkor a teendő?

Megkérdeztük az adóhatóságot, hogy mi ilyenkor a teendő. „Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55. § (1) bekezdése értemében az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés)”, azaz amikor az áru adás-vétele vagy a szolgáltatásnyújtás történik. Sajnos azonban „ugyanezen törvényhely (2) bekezdése szerint az (1) bekezdéshez fűződő joghatás beáll abban az esetben is, ha teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik.”, azaz pusztán a számlakibocsátás is ÁFA fizetési kötelezettséget keletkeztet az eladónál.

Az eladó vagy a vevő köteles intézkedni?

„A joghatás [t.i. az ÁFA fizetési kötelezettség] a számlán a termék értékesítőjeként, szolgáltatás nyújtójaként szereplő személyre, szervezetre áll be, kivéve, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a) a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy b) teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, és ezzel egyidejűleg a kibocsátott számla érvénytelenítéséről is haladéktalanul gondoskodik, illetőleg – nevében, de más által kiállított számla esetében – az a) vagy b) pontban meghatározottak fennállásáról haladéktalanul értesíti a számlán a termék beszerzőjeként, szolgáltatás igénybevevőjeként szereplő személyt, szervezetet.”

Meggondolások a vevői oldalon

A vevő az ilyen számlát egyszerűen nem könyveli le és nem állítja be az ÁFA bevallásába. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy ha valaki kiállított egy átutalásos számlát a vállalkozásunkra, akkor az egy fennálló követelést is megtestesíthet. Az áru át nem vételét, azaz valaminek a meg nem történtét pedig nem lehet bizonyítani.

Ha az eladó a vevő megkeresésére mégsem sztornírozza a számlát meg lehet próbálni a közérdekű bejelentést a NAV felé. „Az adóalanyokat megilleti a közérdekű bejelentés benyújtásának joga, melynek során a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. fejezetében foglaltak szerint járhatnak el. Közérdekű bejelentés, panasz a NAV honlapjának alábbi webhelyén tehető:

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kozerdeku_bejelentes_panasz/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

Continue Reading
Exemple

Lehet még számlatömbön számlázni

Amikor már azt gondoltuk, hogy mindenki számára világos a rendszer, akkor egy kedves partnerünk esetéből kiderült, hogy még sem az. Tehát akkor leszögeznénk, hogy továbbra is lehet kézi számlatömböt használni. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ez a legkézenfekvőbb, például amikor egy építési konténer kihelyezésekor a sofőr állítja ki a számlát, vagy egy házhoz szállított bútorjavítás, vagy egy háztartási gép helyszíni szerelése, javítása esetén a pénz átvételekor az iparos állítja ki kézzel a számlát. A kézzel kiállított számla adatait rövid határidőn belül elektronikusan rögzíteni kell a NAV online számla rendszerében.

Milyen számlákról kell adatot szolgáltatni a NAV felé?

4-től már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek (pl. cégeknek) kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni a NAV részére, hanem a nem áfaalany személynek (pl. természetes személyeknek), szervezetnek és a külföldi vevőknek kiállított számlákkal kapcsolatban is.

Mi a határideje a számlaadatok kézi rögzítésének a NAV online számla rendszerébe?

Kézi számlázáskor a NAV felé történő adatszolgáltatást a számla kibocsátását követő 4 naptári napon (nem munkanapon!) belül kell teljesíteni, kivéve ha a számla ÁFA összege 500 000 forint vagy annál több, mert ebben az esetben a számla kibocsátását követő naptári napon kell az adatokat rögzíteni.

Hová kell rögzíteni a számlaadatokat?

A kiállított kézi számlák adatait a NAV Online Számla rendszer webes felületén kell rögzíteni, ami a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalon található. Figyelem, a Számlázz.hu oldal nem erre szolgál, ez az oldal önmagában egy számlázó program, így a kézzel kiállított számlák „felvitele” a számlázz.hu-ra a számlák megkettőzését eredményezi! Az Origo- Software Kft. számlázó programjaihoz hasonlóan a számlázz.hu is azonnal teljesíti az online adatszolgáltatást a NAV felé, amennyiben a számlát ezekkel a programokkal készíted. Ebben az esetben a számla számlázó programmal történő kiállítását követően csak annyi teendőd marad, hogy a NAV visszajelzését ellenőrizd, hogy sikeres volt-e az adatküldés. Ha azonban nem számlázó programmal, hanem nyomdai számlatömbön kézzel készíted a számlát, akkor az onlineszámla.nav.gov.hu oldalon kell rögzíteni ennek adatait, így lehet teljesíteni a NAV felé az adatszolgáltatási kötelezettséget.

Hogyan tudom rögzíteni a kézi számlák adatait?

A kézi számlák rögzítéséhez regisztrálni kell a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalon. Ehhez először ügyfélkapu hozzáféréssel (személyes ügyfélkapus azonosítóval) kell rendelkeznie az egyéni vállalkozónak, társas vállalkozás esetén az ügyvezetőnek vagy állandó meghatalmazottjuknak (pl. a könyvelőnek). (Személyes ügyfélkapus azonosítót személyesen bármelyik okmányirodában, kormányablakban, a NAV központi ügyfélszolgálatain, külképviseleteken vagy elektronikusan lehet regisztrálni. Elektronikusan csak akkor lehet az ügyfélkapus azonosítót létrehozni, ha 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolványod van az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.

Ki teljesítheti az adatrögzítést a vállalkozó nevében?

Az Online Számla oldalon való regisztrációhoz az is szükséges, hogy az egyéni vállalkozó, az ügyvezető vagy a könyvelő, ügyintéző megfelelő felhatalmazással is rendelkezzen a NAV felé. A NAV 2014-től hivatalból biztosítja az önállóan eljárni jogosult törvényes képviselők (pl. ügyvezető) eljárási jogosultságát, így az ezután bejegyzett személyek esetében nincs teendő. Ha ennél régebbi a bejegyzés vagy más személy (könyvelő, ügyintéző) meghatalmazásáról van szó, őket az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó Egységes Képviseleti Adatlapon (EGYKE-adatlap) kell a NAV-hoz bejelenteni. Az ehhez szükséges nyomtatvány és program itt érhető el:
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/NAV_egyke

Milyen számítógépes programra van szükségem a kézi számla adatainak rögzítéséhez?

Ha az ügyfélkapu és a felhatalmazás is megvan, akkor most már meg lehet nyitni az internet böngésző programjából (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, kivéve az Internet Explorert, melyet a NAV nem támogat) a https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalt.

Hogyan kell a NAV Online Számla rendszerébe regisztrálnom?

A https://onlineszamla.nav.gov.hu/ oldalon a vállalkozónak, ügyvezetőnek vagy a NAV felé állandó meghatalmazással rendelkező könyvelőnek be kell jelentkeznie a ʿBejelentkezésʾ gombra kattintva. Egy adószám tekintetében az első bejelentkezést elvégző vállalkozó, ügyvezető vagy teljes meghatalmazással rendelkező könyvelő ún. elsődleges felhasználó
lesz, akinek minden funkció elvégzésére lesz jogosultsága ezen a felületen. Elsődleges felhasználó esetén nincs szükség felhasználó készítésére, a felhasználó automatikusan létrejön az első bejelentkezés folyamatának sikeres elvégzésével. Az elsődleges felhasználónak az első bejelentkezéskor a ʿBejelentkezés KAÜ-vel’ gombra kell kattintania. Ezzel átkerül a https://kau.gov.hu felületre, ahol a felhasználó az Ügyfélkapus
adatainak megadásával hitelesítheti magát. Az elsődleges felhasználó az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon „meghatalmazhat” további
személyeket bizonyos feladatok ellátásával, ők ún. másodlagos felhasználók lesznek, illetve az elsődleges felhasználó hozhatja lére az ún. technikai felhasználót is, ami a számítógépes számlázó programok használatához szükséges. A másodlagos felhasználó a ‘Bejelentkezés’ felületen található ‘Bejelentkezés’ funkciógombra kattintva kezdeményezhet adat rögzítést. Akár az elsődleges, akár a másodlagos felhasználó bejelentkezése után meg kell adni a rendszer által kért adatokat.

Hol tudom rögzíteni a kézi számlák adatait az Online Számla oldalon?

A fentiek szerinti regisztráció (bejelentkezés és adatok rögzítése) után már lehet a számlákat rögzíteni. A ʿSzámlákʾ menüpont ʿSzámlaadat-rögzítésʾ almenüpontjában biztosít a rendszer lehetőséget a kézi számlák adatainak rögzítésére. Itt lehet választani ʿEgyszerűsített rögzítésʾ: és ʿBővített rögzítésʾ között. Az ʿEgyszerűsített rögzítésʾ alatt a kötelező adatok kerülnek
rögzítésre, míg a ʿBővített rögzítésʾ esetén már a számlán szereplő összes tétel részletes felvitelére van mód.

Mit tegyél, ha nem szeretnéd a számlát kézzel is kiállítani és az adatokat géppel is rögzíteni a NAV adatszolgáltatás érdekében?

Ebben az esetben javasoljuk, hogy használj olyan számítógépes számlázó programokat, amelyek az adatszolgáltatást automatikusan teljesítik a NAV felé. Az Origo-Software Kft. többfajta ilyen programot kínál. Amennyiben boltod is van, az általunk kínált pénztárgépen egyszerűsített számlát is tudsz készíteni.

Continue Reading
Exemple

Ha kiskereskedelmi boltot nyit, akkor számos dolog van, amire oda kell figyelnie, amit érdemes előre terveznie. Összeszedtük a legfontosabbakat, amiket semmi képpen nem szabad kihagyni.

A hagyományos kiskereskedelem igaz, hogy a Covid-19 világjárvány miatt jelentősen átalakult, és az online kereskedelem aránya Magyarországon is növekszik, azonban a kereskedelemi forgalom túlnyomó része várhatóan továbbra is még fizikai boltokban, eladóterekben fog lebonyolódni.

A megfelelő helyszín kiválasztása, a forgalmazandó termékkör meghatározása, a beruházási és üzemeltetési költségek alapján egy részletes üzleti terv elkészítése, valamint egy hatékony, jól dokumentált ügymenet kialakítása és a megfelelő támogató szoftverek és informatikai eszközök a legfontosabb lépések, ahhoz, hogy a fizikai boltot sikerre tudja vinni.

Határozza meg a jogi hátteret

Magyarországon számos vállalkozási típus létezik, melyek mindegyikének megvannak az előnyei és hátrányai. A kisebb tőkét igénylő vállalkozási formák, például az egyéni vállalkozói igazolvány, a betéti társaság, a közkereseti társaság a tulajdonos korlátlan felelősségvállalásával járnak, míg a korlátolt felelősségű társaság (kft) és a részvénytársaság nagyobb alaptőkét igényelnek, de a tulajdonos felelőssége korlátozható.

Ha már teljesen biztos benne, hogy mit szeretne árulni és hol, milyen tőkét igényel a bolt kialakítása és kezdeti működése, egyedül vagy üzlettárssal szeretne az üzletbe belevágni, kérje ki ügyvéd és könyvelő tanácsát annak kiválasztásához, melyik vállalkozási és adózási forma a megfelelő az Ön számára.

Boltnyitásnál számolni kell számos hatósági bejelentési, nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárással is, ilyen a működési engedély, a bolt feliratok elhelyezését engedélyező településképi bejelentési eljárás, a környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági jóváhagyások. Ezen eljárások lebonyolítására érdemes jócskán időt betervezni a bolt fizikai kialakításához szükséges idő figyelembevétele mellett.

Készítsen üzleti tervet

Miután meghatározta a tervezettvállalkozás főbb sarokpontjait, érdemes a részletek kidolgozása érdekében üzleti tervet készíteni. Az üzleti terv megírásának első lépése az üzlet jövőképének és céljának finomhangolása, valamint annak meghatározása, hogyan fogja kiemelni boltját a tömegből.

Az üzleti terv megírásakor segítségére lehet, ha az alábbi kérdésekre válaszol:

 • Mi a célja a bolt nyitásának? Milyen szükségletet, igényt szolgál ki vele?
 • Vannak statisztikák, amik ezt az igényt igazolják, alátámasztják?
 • Melyek az Ön vállalkozásának alapvető értékei?
 • Kik lesznek a vásárlók? Milyen a célpiac? Milyen problémákra kínál megoldást, terméket?
 • Mitől egyedi az ötlete? Van-e a közelben hasonló bolt?
 • Mi különbözteti meg a versenytársaitól?
 • Mi az idővonal a nullszaldóssá vagy nyereségessé váláshoz?

Az üzleti tervnek vázlatként vagy ütemtervként kell szolgálnia vállalkozása számára. Részletezi a céljait, és válaszokat ad arra vonatkozóan, hogyan tervezi elérni azokat, így van egy keretrendszer, amely segíti vállalkozása felépítését és növekedését.

Válassza ki a megfelelő helyszínt

Az üzlet elhelyezkedése nagyban hozzájárulhat a sikerhez. Az üzletének célszerű észrevehető, elérhető és forgalmas helyen lennie, hacsak nem annyira speciális a terméke, amiért a vásárlók hajlandóak bárhová elmenni. Tekintve, hogy a boltnyitás általában jelentős beruházási költséggel jár, érdemes akár a lokáció kiválasztására specializált tanácsadót is igénybe venni.

Tervezzen előre a költségekkel

A boltnak nem csak nyitási, de fenntartási költségei is lesznek, így ezekkel is érdemes előre számolni.

A nyitási költségeknél az előre és az esetleges átépítés, boltkialakítás alatt is fizetendő bérleti díjat és a kaució összegét, felújítási, átépítési munkák költségét, esetleges gépészeti korszerűsítési munkák, a berendezés, fogyó eszközök beszerzésének, külső-belső dekoráció költségét, arculattervezési grafikai és gyártási munkák, a településképi engedélyeztetés, a raktárkészlet feltöltésének, pénztárgép és ügyviteli rendszer beszerzésének, szabályzatok megírásának és nyitási marketing kampány költségeit érdemes számba venni.

A fenntartási költségek kiszámolásánál vegye figyelembe a hely bérleti díját, az árukészlet pótlásának költségeit, ha szükséges, akkor az alkalmazottak bérét, rezsit, takarítószerek, takarítás, ügyvédi és könyvelői díjakat, a zeneszolgáltatás díját, marketingre és reklámra szánt összegeket, illetve a következő pontban tárgyalt egyéb kiegészítő költségeket.

Válassza ki a boltvezetéshez szükséges eszközöket

A megfelelő eszközök és rendszerek megkönnyítik vállalkozása működtetését és növekedését, így érdemes külön figyelmet fordítani rájuk. Íme néhány főbb eszköz, melyekre szüksége lesz:

Kiskereskedelmi pénztár és áruforgalmi rendszer

A számítógépes áruforgalmi rendszerek ma már elengedhetetlenek a nagyszámú vagy nagy mennyiségű árut forgalmazó kiskereskedelmi egységben. Az online pénztárgéppel összekapcsolt áruforgalmi rendszer nem csak a pénztárgéppel kapcsolatos NAV előírásoknak felel meg, de számos más hasznos funkcióval bír, melyek megkönnyítik a bolt vezetését és a vállalkozás fejlesztését is. Mik ezek?

 • Online pénztárgép
 • Online számlázás, számlázó program
 • Áruforgalmi és készletkezelő rendszer
 • Házipénztár
 • Tárgyi eszköz nyilvántartás

Az Origo POS-V2 online pénztárgép segítségével tételes nyugta készíthető, valamint számlázni is lehet vele, és áruforgalmi rendszer is kapcsolódik hozzá. Integrálható vonalkódolvasóval, mérleggel és bankterminállal, így a fizetési folyamat és az elszámolás is nagyban leegyszerűsödik és gyorssá válik.

A termékeket a pénztárgép többféle módon képes azonosítani: vonalkódok, megnevezések, gyorskódok vagy akár a gyártók azonosítóinak használatával, mely jelentősen megkönnyíti a pénztáros munkáját.

A rendszerhez kapcsolható áruforgalmi rendszer segítségével pontos és naprakész készletnyilvántartást vezethet, így folyamatosan és precízen követheti a forgalom és az árukészlet alakulását. A rendszer pedig a legtöbb könyvelési rendszerrel összeköthető.

Webes jelenlét

Ma már számos fizikai boltnak webáruháza is van, ami megkönnyíti a vásárlást, így 0-24 órás nyitvatartást tud elérni. Amennyiben webáruház nyitásán is gondolkozik, erről érdemes előzetes árajánlatot kérni és a költségeit beleszámolni a költségek tervezésekor.

Az Origo-Software rendszere API-n keresztül kommunikál a legnagyobb magyarországi bérelhető webshop felülettel (UNAS), így a termékek adatait csak egyszer kell felvinni a rendszerbe. Ha ez már adott, a termék, készlet- és áradatok az Origo-Software áruforgalmi rendszeréből frissülnek a webshop felületén is.

Continue Reading
Exemple

Egy webáruház felépítésekor célszerű az üzleti folyamatokat minél jobban automatizálni. Ebben van a webáruház tulajdonosok segítségére az Origo-Software pénztári és ügyviteli rendszere és az UNAS webáruház integrációja!

Az UNAS az egyik legnépszerűbb bérelhető webáruház-rendszer, mely rengeteg funkciójával, egyszerű kezelhetőségével és egyedire szabható megjelenésével nem csak megkönnyíti a webshopot üzemeltetők életét, de – havidíjas előfizetés lévén – jelentős megtakarítást is jelent számukra.

A könnyű webshop-létrehozás mellett most további előnyökkel gazdagodik a felület, hála az Origo Software rendszerével megvalósult integrációnak.

Míg az UNAS a webshop létrehozását könnyíti meg, az Origo rendszerének az ügyviteli folyamatok automatizálásában és gyorsításában, a naprakész készletgazdálkodásban és a pontos elszámolásban van nagy szerepe. Ennek köszönhetően mindkét rendszer előnyeit ki lehet használni. A webáruház üzemeltetőjének nem kell várnia a két rendszer összekötésére, a kapcsolatot azonnal tudjuk biztosítani.

Az Origo-Software és az UNAS kooperációjával számos ügyviteli feladat került automatizálásra, ezzel nem csak gyorsul, de egyszerűsödik is az ügymenet.

Mik az előnyei az integrált UNAS – Origo Software pénztári és ügyviteli rendszernek?

Egyszerű adatfeltöltés

A termékek alapadatainak (a termék neve, leírása, szállítói cikkszáma, ára, készlete, ÁFA kulcsa, mennyiségi egysége, legkisebb eladható mennyisége) felvitele az Origo rendszerében történik, majd automatikusan küldhetők át az UNAS rendszerébe. Ennek köszönhetően az adatfelvitelt nem kell többször elvégezni.

A bővebb információk, mint a kategóriák, fényképek, vagy a termékleírások továbbra is az UNAS admin felületén rögzíthetők.

Az árváltozások, akciók felvitele az Origo rendszerében történik, majd ezek a változások valós időben frissíthetők az UNAS rendszerében.

Számla kiállítása az Origo-Software segítségével

A vevői megrendelések továbbra is a megszokott módon, az UNAS felületén kerülnek rögzítése, majd innen automatikusan töltődnek be az adatok az Origo-Software rendszerébe, ahol a számlák kiállításához nem kell újra felvinni a megrendelés adatait.

A betöltött megrendelési adatok alapján egy gombnyomással kiállítható a számla a megrendeléssel megegyezően vagy akár azt korrigálva, amennyiben változtatásra van szükség.

Az Origo rendszer a még ki nem számlázott megrendeléseket külön komissiózó listában tartja nyilván, melynek alapján az áru összekészítése egyszerűsödik, továbbá rögzíteni lehet az összekészítés tényét is.

Az UNAS és az Origo-Software integrációjának köszönhetően jóval egyszerűbbé és gyorsabbá válik a számlázás.

Készletnyilvántartás

A számlázás alapján a készletváltozást a rendszer rögzíti, így mindig pontos lesz az árukészlet nyilvántartás, ennek vezetésére nem kell külön figyelmet fordítani. Ráadásul a pontos készlet adatokat az Origo rendszer szinkronizálja az UNAS webáruház felületén látható készlettel is.

Kiskereskedelmi feladatok elvégzése az Origo-Software támogatásával

Az Origo áruforgalmi rendszere hagyományos kiskereskedelmi feladatok ellátására is alkalmas, mivel rendelkezik NAV engedélyes online kassza kapcsolattal. Így azoknak az ügyfeleknek az ügyviteli igényeit is ki tudja szolgálni, akik fizikai boltot és webáruházat is üzemeltetnek egyszerre.

Rendszerfelügyelet és támogatás az Origo-tól

Az Origo-Software vállalja a rendszerfelügyeletet is, valamint napi kapcsolattal segíti ügyfeleit hardver problémák és adattévesztések javításában egyaránt.

Continue Reading

Egyre több webshop működik a világban, a kereskedelem egy sokaknak egészen új, másoknak már tökéletesen megszokott virtuális világban, az online térben összpontosul. Júliustól azonban a webshopokat üzemeltetőknek érdemes odafigyelni az áfa-szabály változásokra.

Napjainkban az online vásárlás térnyerése és fontossága megkerülhetetlen tényező lett az értékesítésben. A világban az összes vásárlás negyede már online történik, viszont az adatok szerint a vásárlási folyamatok 63%-a online indul, tehát az emberek többsége akkor is online keres, ha majd fizikai boltokban fejezi be a vásárlást.  Ezt a folyamatot a COVID miatti lezárások is nagymértékben felgyorsították. Ennek megfelelően rengetegen indítanak webáruházat termékeik és szolgáltatásaik értékesítéséhez. Ehhez számos szolgáltató kínál bérelhető webáruház felületet, melyet csak a termékek adataival kell feltölteni, de lehet egyedileg is webáruházat fejleszteni kész template-ek alapján. Ezen felül a webáruház üzemeltetőjének egy számlázó programra is szüksége lesz. Sokféle termék vagy nagy forgalom vagy sok visszatérő vásárló esetén érdemes olyan számlázó programot választani, mely készletnyilvántartásra is alkalmas, amilyen az Origo-Software áruforgalmi rendszere.

Júliustól  webshopokat érintő áfa szabályváltozások léptek életbe. A 2021. július elsejétől érvényben levő szabályozás többek közt azokra vonatkozik, akik az EU-n kívüli, harmadik ország területéről importált termékeket értékesítenek a webshopjukban, egyes jövedékiadó- köteles termékek kivételével. Emellett azokat is érinti a módosítás, akik az EU-n  belül egyik tagállamból más tagállamokba távértékesítés (azaz nem adóalany vevő részére történő értékesítés, pl. magánszemélynek) keretében értékesítenek termékeket a webshopjukban.

A változtatás szerint július elsejétől az értékesítőnek nem tagállamonként vizsgálva, hanem az EU-n belüli összes közösségi távértékesítési összeget valamint a távolról nyújtható szolgáltatások összegét összesen figyelembe kell vennie, és amennyiben ezek egybeszámított értéke meghaladja a 10.000 eurós (2017-es árfolyamon számított értéken, a kerekítési szabályok miatt 3.100.000 forintos) éves értékhatárt a tárgyévben és az előző évben vagy az eladó ezt a típusú adózást választja, akkor a vevő országának adókulcsával kell majd az áfát számlázni és megfizetni.

Azok az értékesítők viszont, akik az értékhatárt nem lépik át és nem élnek azon jogukkal – amelyet a szabályozás biztosít -, hogy ennek ellenére is a vevő tagországa szerinti áfakulccsal adózzanak, ők a vállalkozásuk letelepedésének helye szerinti áfa-mértékkel állítják ki számláikat az EU-n belülre.

Hazánkban már az idei év április elseje óta lehetőség van webáruházak számára az úgynevezett OSS (one-stop shop, egyablakos rendszer) rendszerbe való regisztrációra. A rendszer segítséget nyújt a távértékesítést és távolról nyújtható szolgáltatást biztosító adózó számára, hogy a webáruháznak ne kelljen külön-külön áfa-regisztrációt elvégeznie az értékesítésekkel érintett tagállamokban, és az adóbevallásokat se kelljen külön-külön minden egyes tagállam adóhatóságához benyújtania. Azok a webáruházzal rendelkező vállalkozások, amelyek csatlakoznak az OSS rendszeréhez elég, ha a letelepedésük szerinti tagállamban nyújtják be az adóbevallásukat, az adóbevallásban viszont fel kell tüntetniük az egyes tagállamokban történt értékesítés mértékét.

Az egyablakos rendszerbe való regisztráció magyarországi értékesítés esetén is változást hozhat a webshop bizonylatadási kötelezettsége tekintetében. Amennyiben ugyanis az adóalany nem regisztrál az OSS rendszerbe, magyarországi értékesítés esetén akkor is számlát kell kiállítania nyugta helyett, ha a vevő az ellenértéket maradéktalanul rendezte a teljesítés időpontjáig.

Az OSS rendszerre való átállás a webáruházon belüli belső informatikai és szabályozási folyamatokra van hatással, érdemes a módosításoknak részletesen utána nézni, a belső ügymenetet ennek megfelelően átalakítani.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Origo-Software Kft.

Continue Reading